Menü X

Mitarbeitende

 • Christina Amann

  Telefon
  05221 960 - 121
  E-mail: amann@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Nicole Bäumer

  Telefon
  05221 960 - 128
  E-mail: baeumer@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 399
 • Christine Bentrup

  Telefon
  05221 960 - 113
  E-mail: bentrup@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Nadine Bostock

  Telefon
  05221 960 - 124
  E-mail: bostock@diakonieverbund.de
 • Anke Bredemeyer

  Telefon
  05221 960 - 126
  E-mail: bredemeyer@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Natalie Doits

  Telefon
  05221 960 - 129
  E-mail: doits@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Ulrike Eckart

  Telefon
  05221 960 - 106
  E-mail: eckart@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Daniel Erdmann

  Telefon
  05221 960-144
  E-mail: erdmann@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960-299
 • Jochen Ferrara

  Telefon
  05221 960 - 130
  Handy
  0152 090 804 33
  E-mail: ferrara@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Ruth A. Hansen

  Telefon
  05221 960 - 134
  E-mail: hansen@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Sandra Hildebrandt

  Telefon
  05221 960 - 101
  E-mail: hildebrandt.sandra@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Friederike Holzenbecher

  Telefon
  05221 960 - 102
  E-mail: holzenbecher@diakonieverbund.de
 • Irene Isaak

  Telefon
  05221 960 - 140
  E-mail: isaak@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Jasmina Jäger

  E-mail: jaeger@diakonieverbund.de
 • Gizem Kadaifci

  E-mail: kadaifci@diakonieverbund.de
 • Marion Kinner

  Telefon
  05221 960 - 133
  E-mail: kinner@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Michelle Klempt

  Telefon
  05221 960 - 111
  E-mail: klempt@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Elena Kraus

  Telefon
  05221 960 - 116
  E-mail: kraus@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 399
 • Waldemar Krauss

  Telefon
  05221 960 - 138
  E-mail: krauss@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Andreas Kulle

  Telefon
  05221 960 - 112
  E-mail: kulle@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Sebastian Lübbert

  Telefon
  05221 960 - 125
  E-mail: luebbert@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 399
 • Anke Mecklenburg

  Telefon
  05221 960-148
  E-mail: mecklenburg@diakonieverbund.de
 • Charmaine Möller

  E-mail: moeller@diakonieverbund.de
 • Swetlana Podolski

  Telefon
  05221 960 - 114
  E-mail: podolski@diakonieverbund.de
 • Helmut Rahlmann

  Telefon
  05221 960 - 123
  Handy
  0152 09080485
  E-mail: rahlmann@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Heinz Reuschel

  Telefon
  05221 960 - 109
  Handy
  0152 090 804 84
  E-mail: reuschel@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 299
 • Annette Ritschel

  Telefon
  05221 960 - 122
  E-mail: ritschel@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 399
 • Kristin Röhr

  Telefon
  05221 960 - 132
  E-mail: roehr@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Jean-Joel Schrätz

  Telefon
  05221 960 - 127
  E-mail: schraetz@diakonieverbund.de
  Fax
  05221 960 - 199
 • Sila Sevimli

  E-mail: sevimli@diakonieverbund.de
 • Ulrike Wittland

  Telefon
  05221 960 - 118
  E-mail: wittland@diakonieverbund.de